Odložení konání regionálních turnajů II.

Vzhledem k nelepšící se situaci v ČR, odkládáme konání turnajů na pozdější dobu.

Konkrétní termíny budou zveřejněny s dostatečným předstihem a všechny registrované týmy budou obeslány organizátory. Také chceme týmům poskytnout co nejdelší souvislý čas pro přípravu na konání turnaje, i proto řešíme možnosti konání kombinovaných či distančních regionálních kol.

S podporou

Česká liga robotiky

e-mail

Organizační tým

Miroslav Pecina - koordinátor FLL pro ČR

Irena Friedrichová - organizátor turnaje v Praze

Zuzana Trizmová - organizátor turnajů v Olomouci

Petr Brhel - organizátor turnaje v Karlových Varech

Jan Dadík - organizátor  turnaje v Líbeznici u Prahy

Libor Bezděk - předseda SP DDM v ČR